ข่าวสาร
ข่าวสาร

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562
20 มีนาคม พ.ศ.2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 ” (Opportunity Day) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์............
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัด...
TVO ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษานักเรียนใน จังหวัดน่าน
31 ตุลาคม พ.ศ.2561
คณะผู้บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียน ในจังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้มอบโทรทัศน์ LED (SMART TV) จำนวน 9 เครื่อง ให้กับ 9 โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นสื่อการเรียนการสอน............
TVO มอบเครื่องตรวจการได้ยินแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี
27 ธันวาคม พ.ศ.2561
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต ได้เข้ามอบ “เครื่องตรวจการได้ยิน” ............
TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการจัดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือ 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ประจำปี 2561 จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 683 บริษัท .......
โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล
18 ตุลาคม พ.ศ.2561
จากการลงพื้นที่ติดตามผล “โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล” หลังจากได้จัดการฝึกอบรมการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ หอประชุม อ.นครชัยศรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม 114 คน จาก 4 ตำบล (ต.นครชัยศรี ต.งิ้วราย ต.ขุนแก้ว ต.ไทยาวาส) ........
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
31 ตุลาคม พ.ศ.2561
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ ตามพรบ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 ...........
น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค บมจ.น้ำมันพืชไทย ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” ไม่มีระบบการเติมไฮโดรเจนในน้ำมันในกระบวนการ...
สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)
22 มิถุนายน พ.ศ.2561
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา …………..
TVO รวมพลังแห่งความภักดี
13 ธันวาคม พ.ศ.2559
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกิจกรรมทำความดี ณ บ้านพักคนชราบางแค...
โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยการให้ความรู้ในการทำน้ำยาล้างจานได้เอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายผลิต) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
SD Sharing
30 กันยายน พ.ศ.2559
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม SD Sharing เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารน้ำมันพืชไทยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
19 กันยายน พ.ศ.2559
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กร บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดวิกฤตโลกร้อน และได้รับประกาศนียบัตรจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย...
ESG100
18 สิงหาคม พ.ศ.2559
จากปรัชญาองค์กรที่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่บริษัท...
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.