ข่าวสาร
ข่าวสาร

น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค บมจ.น้ำมันพืชไทย ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” ไม่มีระบบการเติมไฮโดรเจนในน้ำมันในกระบวนการ...
50 ปี TVO: เปิดตัว Application “พอดี”
12 เมษายน พ.ศ.2560
ติดตามรับชมเบื้องลึกความสำเร็จและเจาะลึกเส้นทางชีวิตของคุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมโครงการดีดีเนื่องใน TVO ครบรอบ 50 ปี “สุขีกัมปานี” โครงการที่เกี่ยวกับความพอเพียง พร้อมเปิดตัว “Application พอดี” กระตุกต่อมความพอดีในตัวคุณ ในรายการเจาะใจ ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา...
TVO รวมพลังแห่งความภักดี
13 ธันวาคม พ.ศ.2559
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกิจกรรมทำความดี ณ บ้านพักคนชราบางแค...
โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยการให้ความรู้ในการทำน้ำยาล้างจานได้เอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายผลิต) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
SD Sharing
30 กันยายน พ.ศ.2559
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม SD Sharing เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารน้ำมันพืชไทยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
19 กันยายน พ.ศ.2559
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กร บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดวิกฤตโลกร้อน และได้รับประกาศนียบัตรจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย...
ESG100
18 สิงหาคม พ.ศ.2559
จากปรัชญาองค์กรที่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่บริษัท...
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.