ข่าวสาร
ข่าวสาร

TVO คว้า 2 รางวัลใหญ่ SET Awards
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดย คุณอรัญญา วิทยฐานกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รับมอบรางวัล “SET Awards 2019” กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท ….
TVO ได้รับการประเมินคะแนนระดับดีเลิศ ในผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562
29 ตุลาคม พ.ศ.2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ….
TVO ใช้มาตรการป้องกันโรค ASF
21 ตุลาคม พ.ศ.2562
โรค ASF ในสุกร (African Swine Fever) หรือ ‘โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศ และอีกหลายประเทศก็ตระหนักถึงความรุนแรงที่อาจตามมา ไม่เพียงแต่เฝ้าระวัง...
TVO รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
18 ตุลาคม พ.ศ.2562
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective ...
TVO มอบเงินผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รพ.นครชัยศรี
22 สิงหาคม พ.ศ.2562
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน…...
TVO รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562
11 กรกฎาคม พ.ศ.2562
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด ประจำปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร โดยคุณไพโรจน์ อุทัยทรัพย์…...
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย “วารสารการเงินธนาคาร”......
TVO รับประกาศนียบัตร “ESG100”
24 มิถุนายน พ.ศ.2562
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งจัดโดยโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกลุ่มเกษตร......
TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
21 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ในการจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2018 หรือ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของ ฝ่ายวิชาการ วารสารการเงินธนาคาร เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนใน……..
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 เมษายน พ.ศ.2562
TVO ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้รวม 25,326 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท……….
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
25 เมษายน พ.ศ.2562
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค..................
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562
20 มีนาคม พ.ศ.2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 ” (Opportunity Day) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์............
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา……….
TVO มอบเครื่องตรวจการได้ยินแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี
27 ธันวาคม พ.ศ.2561
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต ได้เข้ามอบ “เครื่องตรวจการได้ยิน” ให้แก่นายนเรศ มณีเทศ นายแพทย์............
TVO ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษานักเรียนใน จังหวัดน่าน
31 ตุลาคม พ.ศ.2561
คณะผู้บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียน ในจังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้มอบโทรทัศน์ LED (SMART TV) จำนวน 9 เครื่อง ให้กับ 9 โรงเรียนในโครงการฯ............
โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล
18 ตุลาคม พ.ศ.2561
จากการลงพื้นที่ติดตามผล “โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล” หลังจากได้จัดการฝึกอบรมการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ หอประชุม อ.นครชัยศรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ……….
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
31 ตุลาคม พ.ศ.2561
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ ตามพรบ.ส่งเสริม...…….
น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และ อาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ……….
TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการจัดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือ 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...…….
สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)
22 มิถุนายน พ.ศ.2561
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ยอมรับ…………..
TVO รวมพลังแห่งความภักดี
13 ธันวาคม พ.ศ.2559
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช……….
โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยการให้ความรู้ในการทำน้ำยา...…….
SD Sharing
30 กันยายน พ.ศ.2559
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม SD Sharing เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน……….
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
19 กันยายน พ.ศ.2559
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กร บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต……….
ESG100
18 สิงหาคม พ.ศ.2559
จากปรัชญาองค์กรที่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ……….
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.