NEWS
News > โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ
โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ

28 November 2016


เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยการให้ความรู้ในการทำน้ำยาล้างจานได้เอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายผลิต) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมCopyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.