ข่าวสาร
ข่าวสาร > TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


       นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อมผลประกอบการที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว

********************************************
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.