ข่าวสาร
ข่าวสาร > โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล
โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล

18 ตุลาคม พ.ศ.2561


       จากการลงพื้นที่ติดตามผล “โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล” หลังจากได้จัดการฝึกอบรมการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ หอประชุม อ.นครชัยศรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม 114 คน จาก 4 ตำบล (ต.นครชัยศรี ต.งิ้วราย ต.ขุนแก้ว ต.ไทยาวาส)

       ทั้งนี้ พบว่าชุมชนต้นแบบให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และได้นำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะ ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายขยะ และได้ใช้ถุงคัดแยกขยะ 4 ชนิดที่ TVO ให้การสนับสนุน ได้แก่ ถุงคัดแยกขยะพลาสติก ขยะโลหะ ขยะแก้ว และขยะอันตราย ซึ่งถุงดังกล่าวได้จัดทำจากถุงบรรจุกากถั่วเหลืองของ TVO
       
       พร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถขยายผลสู่ชุมชนต้นแบบให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน อำเภอนครชัยศรี ของเราต่อไป


                      ********************************************Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.