ข่าวสาร
ข่าวสาร > TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม

25 เมษายน พ.ศ.2562


     นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 3 ล้านบาท และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ จำนวน 3 ล้านบาท
 
     เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศลให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา


Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.