ข่าวสาร
ข่าวสาร > TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”
TVO รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019”

10 กรกฎาคม พ.ศ.2562


            บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019หรือ Best Public Company of the Year 2019 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดย วารสารการเงินธนาคารคัดสรรจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร

            โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และมีสภาพคล่องในการลงทุน โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของ
TVO ที่ยังสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวมอีกด้วย
   

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.