NEWS
ข่าวสาร

TVO บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561
21 May 2019
ในการจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2018 หรือ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของ ฝ่ายวิชาการ วารสารการเงินธนาคาร เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก……..
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 April 2019
TVO ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้รวม 25,326 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท……….
TVO บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
25 April 2019
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท และนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาค..................
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562
20 March 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 ” (Opportunity Day) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์............
TVO รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI)
1 November 2018
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัด……….
TVO มอบเครื่องตรวจการได้ยินแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี
27 December 2018
นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต ได้เข้ามอบ “เครื่องตรวจการได้ยิน” ให้แก่นายนเรศ มณีเทศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ............
TVO ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษานักเรียนใน จังหวัดน่าน
31 October 2018
คณะผู้บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียน ในจังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้มอบโทรทัศน์ LED (SMART TV) จำนวน 9 เครื่อง ให้กับ 9 โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นสื่อการเรียนการสอน............
โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล
18 October 2018
จากการลงพื้นที่ติดตามผล “โครงการคัดแยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล” หลังจากได้จัดการฝึกอบรมการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ หอประชุม อ.นครชัยศรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม 114 คน จาก 4 ตำบล (ต.นครชัยศรี ต.งิ้วราย ต.ขุนแก้ว ต.ไทยาวาส)……….
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
31 October 2018
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ ตามพรบ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35...…….
น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
16 July 2018
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และ อาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ……….
TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
13 July 2018
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการจัดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือ 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG)...…….
สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)
22 June 2018
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ…………..
TVO รวมพลังแห่งความภักดี
13 December 2016
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช……….
โครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ
28 November 2016
เพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยการให้ความรู้ในการทำน้ำยาล้างจานได้เอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559...…….
SD Sharing
30 September 2016
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม SD Sharing เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารน้ำมันพืชไทยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา……….
TVO หนึ่งในร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน
19 September 2016
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานขององค์กร บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดวิกฤตโลกร้อน……….
ESG100
18 August 2016
จากปรัชญาองค์กรที่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ……….
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.