NEWS
News > โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

31 October 2018


       บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย    ปี 2561 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ ตามพรบ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 
       
       โดยร่วมกับ หอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย และมูลนิธิโคเออร์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร “เลี้ยงไก่ไข่” ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี
       
       โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทีมงานแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคนพิการ 
       
       ทั้งนี้ยังได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดรางบัว จังหวัดราชบุรี

                      ********************************************
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.