NEWS
News > TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
TVO ติดอันดับหลักทรัพย์โดดเด่นใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

13 July 2018


       บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับการจัดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือ 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ประจำปี 2561 จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 683 บริษัท

        โดย นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Certificate” จาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ประธานสถาบันไทยพัฒน์  ซึ่งปี 2561 TVO ได้รับการจัดอันดับใน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ การจัดอันดับพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings)  

 
********************************************Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.