NEWS
News > TVO มอบเครื่องตรวจการได้ยินแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี
TVO มอบเครื่องตรวจการได้ยินแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี

27 December 2018


       นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต ได้เข้ามอบ “เครื่องตรวจการได้ยิน” ให้แก่นายนเรศ มณีเทศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ยังขาดแคลน เครื่องมือแพทย์ เพื่อร่วมดูแลสุขภาพประชาชน  และชุมชน  อำเภอนครชัยศรี  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

           


           

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.