NEWS
News > สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)
สัมมนา : การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)

22 June 2018


       บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

       พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับนโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.