เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
โทรศัพท์ : 0-2477-9020
โทรสาร: 0-2477-9894 

โรงงาน 
81/7 หมู่1 ตำบลไทยาวาส 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
73120
โทรศัพท์ : (034) 265-620-29 
โทรสาร: (034) 265-610 

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน
ไปรษณีย์ : แผนกกำกับการปฏิบัติงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-477-9020
อีเมล์ : compliance@tvothai.com

หรือสามารถแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ถึง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์ : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : ac@tvothai.com  หรือ  acchairman.tvo@gmail.com

สายรถประจำทาง: 15, 68, 101, 108, 147, 205, 547, ปอ. 68
BTS: สถานีตลาดพลู
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถจอดรถที่ลาดจอดรถเดอะมอลล์ท่าพระ (พื้นที่ติดกับบริษัท) ได้

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.