เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ :  0-2477-9020
โทรสาร:    0-2477-9894 

โรงงาน 
81/7 หมู่1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ :  (034) 265-620-29 
โทรสาร:    (034) 265-610 ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

ไปรษณีย์:    สำนักตรวจสอบภายใน
                บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
                เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร:          02-477-9020
อีเมล์:         ac@tvothai.com

หรือสามารถแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ถึง:            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์:    บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
                เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์:         acchairman.tvo@gmail.comสายรถประจำทาง: 15, 68, 101, 108, 147, 205, 547, ปอ. 68
BTS: สถานีตลาดพลู
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถจอดรถที่ลาดจอดรถเดอะมอลล์ท่าพระ (พื้นที่ติดกับบริษัท) ได้

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.