เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
โทรศัพท์ : 0-2477-9020
โทรสาร: 0-2477-9894

โรงงาน
101/2 หมู่1 ตำบล ขุนแก้ว
อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม
73120
โทรศัพท์ : (034) 331-805-7
โทรสาร: (034) 331-731

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน
149 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
โทรศัพท์ : 0-2477-9020 ต่อ 133
อีเมล: compliance@tvothai.com

สายรถประจำทาง: 15, 68, 101, 108, 147, 205, 547, ปอ. 68
BTS: สถานีตลาดพลู
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถจอดรถที่ลาดจอดรถเดอะมอลล์ท่าพระ (พื้นที่ติดกับบริษัท) ได้

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.