นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ - ตากสิน)
ขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพ ฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-4779020

โรงงาน

TVO-1
101/2 ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร.(034)331-805-7
TVO-2
36 ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร.(034)331-241
TVO-3
81/7 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร.(034)288-335

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
โทร : 02-4779020
โทรสาร : 02-4779894
อีเมล์ : sunanta@tvothai.com
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.