นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ - ตากสิน)
ขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-4779020

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
สุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์
โทร : 02-4779020 ต่อ 266
โทรสาร : 02-4779894
อีเมล์ : sunanta@tvothai.com

ธีรดา กอศรีลบุตร
โทร : 02-4779020 ต่อ 542
อีเมล์ : teerada@tvothai.com
Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.