ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > ฟูลแฟตซอย
ฟูลแฟตซอย

ฟูลแฟตซอย
ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย” เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและ พลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการ เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์

Moisture (%) Max. 11.0
Urease Activity 0.01 - 0.10
Protein (%) Min. 36.0
Oil (%) Min. 19.0
Fiber (%) Max. 7.0
Ash (%) Max. 6.0

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.