ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > เลซิติน
เลซิติน

 


เลซิติน
เป็นสารสำคัญในอาหารกุ้ง ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารกุ้งไก่ หมู ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมไขมัน ในกุ้ง ไก่ หมู ได้เร็ว และดีขึ้น ช่วยในการดูดซึมคลอเรสเตอรอลในกุ้ง เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเปลือก ในการลอกคราบ แต่ละครั้ง ทำให้เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและรอดชีวิต

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.