ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ > ดีฮัล ฟูลแฟตซอย
ดีฮัล ฟูลแฟตซอย

ดีฮัล ฟูลแฟตซอย
ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมาตรฐานอาหาiคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดีเพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา เพราะทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม สุขภาพดี โตเร็ว ทั้งนี้ รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก เป็นต้น “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม การผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันอย่างตรงจุด

Moisture (%) Max. 11.0
Urease Activity 0.01 - 0.10
Protein (%) Min. 38.0
Oil (%) Min. 21.0
Fiber (%) Max. 4.0
Ash (%) Max. 6.0

 

Copyright © 2015 by Thai Vegetable Oil Public Company Limited. All right reserved.